KATALOG W坒Y HYDRAULICZNYCH
Semperit w篹e ci郾ieniowe.
Semperit w篹e ci郾ieniowe, przewody ci郾ieniowe - hydrauliczne.

SEMPERIT – ODNOSI SUKCESY NA CAΧM 名IECIE
SEMPERIT – Success ful all over the world

 
Austriacka Spó趾a Akcyjna Semperit AG jest jedn z wiod帷ych firm na 鈍iecie zajmuj帷ych si projektowaniem, produkcj i sprzeda膨 wysokiej jako軼i produktów kauczukowych i produktów z tworzyw sztucznych. Firma, za這穎na w 1824 r., nale篡 do najstarszych fabryk gumy na kontynencie europejskim. Wiedza w zakresie produkcji i zastosowania, oparta na tak d逝giej tradycji, po陰czona z zobowi您aniem utrzymania najwy窺zej jako軼i we wszystkich dziedzinach oraz konsekwentnym ukierunkowaniem na serwis stanowi gwarancj umocnienia tej wiod帷ej pozycji.
The Austrian-based Semperit AG is one of the world’s leading companies active in developing, manufacturing and marketing high quality rubber and plastic products. Founded in 1824, the company is one of the Europe’s oldest rubber manufacturers. Based on our company‘s long tradition, our expertise in the production and use of rubber and plastic products, together with our commitment to maintain the highest quality standards in every area, as well as our dedication to customer service all guarantee a continued strengthening of our position as a global leader.


W篹e hydrauliczne Semperit.

Semperit - we瞠 hydrauliczne.

W坒E HYDRAULICZNE

HYDRAULIC HOSES

Odpowiednie do p造nów hydraulicznych produkowanych na bazie olejów mineralnych i syntetycznych [HL, HLP, HLPD, HVLP), emulsji olejowowodnych (HFAE, HFAS, HFB), roztworów wodnoglikolowych (HFC), smarów pochodzenia ro郵innego i wytwarzanych na bazie olejów mineralnych.
Odpowiednie do powietrza spr篹onego o parametrach do maksymalnie 50 bar i 80° C przy ograniczonej trwa這軼i. Nie nadaj si do p造nów hydraulicznych produkowanych na bazie chlorowanych w璕lowodorów i estrów fosforanowych (HFD – R/S/T). Zasadniczo stwierdza si przydatno嗆 do biologicznie rozk豉dalnych p造nów hydraulicznych (biooleje, HETG, HEPG, HEES), która mo瞠 zosta ograniczona z powodu zastosowania dodatków do olejów specyficznych dla danego producenta. W pojedynczych przypadkach prosimy ze wzgl璠u na bezpiecze雟two o kontakt z nami.
Uwaga: Warunki eksploatacji przy równoczesnym zachowaniu maksymalnego ci郾ienia roboczego, maksymalnej temperatury i minimalnego promienia zgi璚ia zmniejszaj okres u篡tkowania produktu!

Suitable for hydraulic fluids on mineral oil and synthetic oil basis (HL, HLP, HLPD, HVLP), for oil-water-emulsions (HFAE, HFAS, HFB) and water-glycol liquids (HFC), for vegetable and mineral oil based lubricants. Suitable for compressed air up to a maximum of 50 bar (725 psi) and 80°C (175°F) by limited service life. Not suitable for hydraulic fluids based on chlorinated hydrocarbons or phosphate ester (HFD -R/S/T).
Generally also suitable for biologically degradable hydraulic liquids (HETG, HEPG, HEES) however limited by fluid additives. Please check suitability with us. Please note: simultaneous operating conditions of maximum working
pressure at maximum temperature and minimum bend radius reduce service life!

DN

SEMPER
pilot

SAE 100 R 1 AT

EN 853 1 SN 1 SN EHT

EN 857
1 sc

SEMPER
pac
1 SN-K

agro
FLEX

SAE 100
R 17

SAE 100
R 2 AT

SAE 100
R 16

EN 853 2 SN 2 SN EHT

EN 857 2 SC

SEMPER SHIELD
SSC

SEMPER
PAC 2
SN-K

SUPERPAC

SAE 100
R 4

mm

inch

dash

SAE 100
R 1 S

SAE 100 R 2 S

SPC 2

SPC 3

5

3/16

-3

 

 

250

 

 

 

 

 

 

415

 

 

 

 

 

 

6

1/4

-4

125

192

225

225

290

210

210

350

350

400

400

400

450

 

 

 

8

5/16

-5

125

175

215

215

250

210

210

297

297

350

350

375

420

 

 

 

10

3/8

-6

125

157

180

180

230

210

210

280

280

330

330

350

385

425

500

 

12

1/2

-8

125

140

160

160

200

210

210

245

245

275

275

300

345

380

470

 

16

5/8

-10

 

105

130

130

150

 

210

192

192

250

250

275

290

350

410

 

19

3/4

-12

 

87

105

105

125

 

210

157

157

215

215

235

280

280

375

21

25

1

-16

 

70

88

88

110

 

210

140

140

165

165

185

200

230

310

17

31

1 1/4

-20

 

43

63

 

100

 

 

113

 

125

 

 

 

 

 

14

38

1 1/2

-24

 

35

50

 

 

 

 

87

 

90

 

 

 

 

 

10

51

2

-32

 

26

40

 

 

 

 

78

 

80

 

 

 

 

 

7


DN

EN 856 4 SP

SEMPER SHIELD SSP

EN 856 4 SH SEMPER SHIELD SSH

EN 856 SAE 100 R 12

EN 856 SAE 100 R 13

SAE 100 R 15

FLEXLINE 4000

S E M P E R J E T

mm

inch

dash

1 SN

150

210

250

280

315

2 SN

2 SC

Longlife

6

1/4

-4

 

 

 

 

 

 

 

250

150

210

250

 

 

400

400

500

8

5/16

-5

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

250

 

315

400

400

500

10

3/8

-6

445

445

 

280

 

 

280

220

 

 

250

280

 

400

400

500

12

1/2

-8

425

425

 

280

 

 

280

220

 

 

250

 

 

400

400

500

16

5/8

-10

350

350

 

280

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

3/4

-12

350

350

420

280

350

420

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

1

-16

280

280

380

280

350

420

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

1 1/4

-20

210

 

345

210

350

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

1 1/2

-24

185

 

290

175

350

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

2

-32

165

 

250

175

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WA烤E WSKAZÓWKI:
Niniejszy prospekt zosta staranie opracowany w celu udzielenia klientom szechstronnych porad. Przedstawione informacje odpowiadaj aktualnemu stanowi techniki, s wynikiem wykonywanych przez wiele lat prób i do鈍iadcze lub bazuj na danych dotycz帷ych trwa這軼i na podstawie normy ISO 7620-1986(E) dla podanych tu produktów. Indywidualne warunki zastosowania wp造waj na u篡cie ka盥ego produktu w taki sposób, 瞠 mog one zapewni bezpiecze雟two, jakiego mo積a spodziewa si w oparciu o nasze dane zawarte w drukowanych informacjach o produkcie. W przypadku niefachowego obchodzenia si z produktem, jak 軼iskanie, rozrywanie, ci庵ni璚ie, kontakt nie dopuszczalnymi p造nami nie mo積a liczy na zachowanie bezpiecze雟twa produktu. Ryzyko odniesienia urazu! Przed u篡ciem nowych ewentualnie nie sprawdzonych mediów lub przed zastosowaniem w obszarach zastosowania nie uj皻ych w ulotce o produkcie nale篡 zasi璕n望 pisemnej informacji u wyspecjalizowanego sprzedawcy lub in篡niera ds. zastosowa Semperit. Wszystkie przewody gi皻kie nale篡 regularnie sprawdza pod wzgl璠em bezpiecze雟twa ich eksploatacji. W przypadku uszkodze, a w szczególno軼i tak瞠 ko鎍ówki w篹a, ze wzgl璠u na bezpiecze雟two nale篡 wymieni przewody gi皻kie! Data wydania / stan danych katalogowych: 11/2006, edycja pierwsza. Na bie膨co projektujemy dla naszych klientów nasze produkty. Prosimy o regularne zasi璕anie informacji na temat aktualnej oferty naszych produktów pod adresem internetowym www.semperflex.com, u naszych wyspecjaliz owanych sprzedawców lub in篡nierów ds. zastosowa Semperit. Zastrzega si dokonanie zmian w ka盥ej chwili.
Imp ortant Notes :
This catalogue has been carefully prepared to provide our customers with comprehensive advice. The information contained herein is the result of many years of tests and trials or based on the endurance specifications defined by ISO 7620-1986(E) for the specified media. The individual operating conditions affect the use of every product. Products can therefore only offer the safety that is expected on the basis of the information provided by us in the written product information. In the event of improper treatment such as crushing, tearing, stretching and loading with impermissible media this safety cannot be expected. Danger! Before using with new or untested media or for applications that are not included in the product information, written information must be obtained from a specialist dealer or a Semperit applications engineer. All hoses must be regularly checked for operating safety. In the event of damage, in particular to the hose cover, hoses must be replaced for safety reasons. Publication date/State of catalogue information: 11/2006, 1st edition. We continuously work at advancing our products for our customers. Please keep yourself informed regularly about the most recent product specifications either at www.semperflex.com or get in touch with our specialist dealers or Semperit applications engineers. We reserve the right to make amendments at any time.
^Powrót na gór strony^

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø
BraidØ

字. zewn. Ø

Outside Ø

Ci郾ienie robocze
Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e
Burst pressure

promie zgi璚ia
Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

1/4

- 04

6,4

11,1

13,4

192

2785

384

770

100

0,20

5/16

- 05

7,9

12,7

15,0

175

2540

350

700

115

0,23

3/8

- 06

9,5

15,1

17,4

157

2280

314

628

125

0,31

1/2

- 08

12,7

18,3

20,6

140

2030

280

560

180

0,38

5/8

- 10

15,9

21,4

23,7

105

1525

210

420

205

0,42

3/4

- 12

19,0

25,4

27,7

87

1260

174

348

240

0,57

1

- 16

25,4

33,3

35,6

70

1015

140

280

300

0,81

1-1/4

- 20

31,8

40,5

43,5

43

625

86

172

420

1,17

1-1/2

- 24

38,1

46,8

50,6

35

510

70

140

500

1,38

2

- 32

50,8

60,2

64,0

26

375

52

104

630

1,85

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny wzmocnienie: jeden oplot z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA na 篡czenie zakres temperatur (鈔edni): -40°c do +100°c
HOSE CONSTRUCTION:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: one high tensile s teel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C


字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

1/4

- 04

6,4

12,7

15,0

350

5075

700

1400

100

0,30

5/16

- 05

7,9

14,3

16,6

297

4310

594

1188

115

0,36

3/8

- 06

9,5

16,7

19,0

2 80

4060

560

1120

125

0,49

1/2

- 08

12,7

19,8

22,2

245

3555

49 0

980

180

0,56

5/8

- 10

15,9

23,0

25,4

192

2785

384

768

205

0,60

3/4

- 12

19,0

27,0

29,3

157

2280

314

628

240

0,83

1

- 16

25,4

34,9

38,1

140

2030

280

560

300

1,22

1-1/4

- 20

31,8

44,5

48,3

113

1640

226

452

420

1,91

1-1/2

- 24

38,1

50,8

54,6

87

1260

174

348

500

2,17

2

- 32

50,8

63,5

67,3

78

1130

156

312

630

2,74

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: two high tensile steel wire braids Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C


字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

1/4

- 04

6,4

12,3

14,4

350

5075

700

1400

50

0,26

5/16

- 05

7,9

13,3

15,7

297

4310

594

1188

55

0,31

3/8

- 06

9,5

15,8

18,8

280

4060

560

1120

65

0,40

1/2

- 08

12,7

19,0

21,9

245

3555

490

980

90

0,48

5/8

- 10

15,9

22,4

25,4

192

2785

384

768

100

0,55

3/4

- 12

19,0

26,2

28,9

157

2280

314

628

120

0,71

1

- 16

25,4

34,0

36,5

140

2030

280

560

150

1,00

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: two high tensile steel wire braids Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C


字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

1/4

- 04

6,4

10,5

12,5

210

3045

420

840

50

0,19

5/16

- 05

7,9

12,0

14,3

210

3045

420

840

55

0,22

3/8

- 06

9,5

13,9

16,5

210

3045

420

840

65

0,27

1/2

- 08

12,7

17,6

19,7

210

3045

420

840

90

0,46

5/8

- 10

15,9

21,9

24,0

210

3045

420

840

100

0,57

3/4

- 12

19,0

25,7

28,0

210

3045

420

840

120

0,78

1

- 16

25,4

33,8

36,2

210

3045

420

840

150

1,40

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: do DN 12 jeden, od DN 16 dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock
na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: up to 1/2“ one, from 5/8“ two high tensile steel wire braids Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SemperRock cover on request

^Powrót na gór strony^
BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: jeden oplot z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SEMPERROCK na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C)
HOSE CONSTRUCTION:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: one high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SEMPERROCK cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m


6

3/16 1/4

4,8
6,4

9,5
11,1

11,8
13,4

250 225

3625 3265

600
540

1000
900

90
100

0,19 0,21

8
10

5/16 3/8

7,9
9,5

12,7
15,1

15,0
17,4

215 180

3120 2610

510
430

850
720

115
125

0,24 0,33

12 16

1/2
5/8

12,7
15,9

  1.  
  2.  

20,6
23,7

160 130

2320 1885

385
310

640
520

180
200

0,41 0,45

19 25

3/4
1

19,0
25,4

25,4
33,3

27,7
35,6

105 88

1525 1275

250
210

420
350

240
300

0,58 0,88

31 38

1-1/4 1-1/2

31,8
38,1

40,5
46,8

  1.  
  2.  

63
50

915
725

150
120

250
200

420
500

1,23 1,51

51

2

50,8

60,2

64,0

40

580

96

160

630

1,97

 

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C) Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: two high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m


6

3/16 1/4

4,8
6,4

9,5
11,1

11,8
13,4

250 225

3625 3265

600
540

1000
900

90
100

0,19 0,21

8
10

5/16 3/8

7,9
9,5

12,7
15,1

15,0
17,4

215 180

3120 2610

510
430

850
720

115
125

0,24 0,33

12 16

1/2
5/8

12,7
15,9

  1.  
  2.  

20,6
23,7

160 130

2320 1885

385
310

640
520

180
200

0,41 0,45

19 25

3/4
1

19,0
25,4

25,4
33,3

27,7
35,6

105 88

1525 1275

250
210

420
350

240
300

0,58 0,88

31 38

1-1/4 1-1/2

31,8
38,1

40,5
46,8

  1.  
  2.  

63
50

915
725

150
120

250
200

420
500

1,23 1,51

51

2

50,8

60,2

64,0

40

580

96

160

630

1,97

 


BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: jeden oplot z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: one high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

10,2

13,5

225

3265

540

900

75

0,18

8

5/16

7,9

11,5

14,5

215

3120

520

860

85

0,21

10

3/8

9,5

13,6

16,9

180

2610

430

720

90

0,28

12

1/2

12,7

17,0

20,4

160

2320

385

640

130

0,33

16

5/8

15,9

20,4

23,0

130

1885

310

520

150

0,41

19

3/4

19,0

23,8

26,7

105

1525

250

420

180

0,52

25

1

25,4

31,3

34,9

88

1275

210

352

230

0,78

^Powrót na gór strony^
BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SEMPERROCK na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C) HOSE CONSTRUCTION:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: two high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SEMPERROCK cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

11,2

14,2

400

5800

960

1600

75

0,28

8

5/16

7,9

12,7

16,0

350

5075

840

1400

85

0,33

10

3/8

9,5

15,0

18,3

330

4785

790

1320

90

0,42

12

1/2

12,7

18,3

21,5

275

3990

660

1100

130

0,52

16

5/8

15,9

21,4

24,7

250

3625

600

1000

170

0,61

19

3/4

19,0

25,5

28,6

215

3120

515

860

200

0,79

25

1

25,4

33,4

36,6

165

2395

395

660

250

1,10


字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

10,0

11,8

290

4205

700

1160

40

0,18

8

5/16

7,9

11,6

13,6

250

3625

600

1000

55

0,22

10

3/8

9,5

13,7

16,5

230

3335

550

920

65

0,29

12

1/2

12,7

16,9

19,0

200

2900

480

800

80

0,35

16

5/8

15,9

20,5

22,3

150

2175

360

600

105

0,43

19

3/4

19,0

24,0

26,2

125

1815

300

500

120

0,57

25

1

25,4

31,3

34,0

110

1595

265

440

160

0,82

31

1-1/4

31,8

40,5

44,0

100

1450

240

400

300

1,28


Sprawdzono impulsowo do 700.000 cykli!           Impulse tested up to 700.000 cycles!
BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: jeden oplot z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: one high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

11,1

13,4

450

6525

1080

1800

45

0,29

8

5/16

7,9

12,7

15,0

420

6090

1000

1680

60

0,34

10

3/8

9,5

15,1

17,4

385

5585

925

1540

70

0,44

12

1/2

12,7

18,3

20,6

345

5000

830

1380

90

0,54

16

5/8

15,9

21,4

23,7

290

4205

695

1160

130

0,63

19

3/4

19,0

25,4

27,7

280

4060

670

1120

160

0,84

25

1

25,4

33,3

35,6

200

2900

480

800

210

1,14

31

1-1/4

31,8

40,5

43,5

175

2540

420

700

300

1,52


Sprawdzono impulsowo do 1 miliona cykli!                 Impulse tested up to one million cycles!
(DN 31 do 200.000 cykli)                                             (1-1/4” up to 200.000 cycles)

"W* Z 1 MILIONEM CYKLI" BUDOWA W坒A SEMPERIT:

Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: two high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)
^Powrót na gór strony^

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

10

3/8

9,5

15,5

18,8

425

6165

1020

1700

110

0,50

12

1/2

12,7

19,2

22,0

380

5510

910

1520

130

0,63

16

5/8

15,9

21,6

24,7

350

5075

840

1400

180

0,78

19

3/4

19,0

26,6

29,3

280

4060

670

1120

210

1,00

25

1

25,4

33,8

36,2

230

3335

550

920

240

1,35

Sprawdzono impuls do 400.000 cykli!            Impulse tested up to 400.000 cycles!

BUDOWA W坒A SEMPERIT:

Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: two high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

10

3/8

9,5

17,0

21,4

500

7250

1200

2000

120

0,72

12

1/2

12,7

20,2

24,2

470

6815

1130

1880

160

0,89

16

5/8

15,9

23,8

28,1

410

5945

985

1640

210

1,07

19

3/4

19,0

27,8

31,8

375

5440

900

1500

260

1,32

25

1

25,4

34,9

39,0

310

4500

745

1240

310

1,82

Sprawdzono impuls do 400.000 cykli!            Impulse tested up to 400.000 cycles!

BUDOWA W坒A SEMPERIT:

Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: trzy oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: three high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA and SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: jeden oplot z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: one high tensile steel wire braid Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber Temperature range (medium): -40°C to +100°C

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

10,5

12,5

210

3045

420

840

45

0,19

8

5/16

7,9

12,0

14,3

210

3045

420

840

50

0,22

10

3/8

9,5

13,9

16,5

210

3045

420

840

60

0,27

12

1/2

12,7

17,6

19,7

210

3045

420

840

85

0,46

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: jeden oplot z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na wysok temperatur, 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, kolor czarny, dopuszczenie MSHA Zalecane p造ny: oleje mineralne i syntetyczne, glikol i poliglikol, emulsje wodno-olejowe (do 100°C) Zakres temperatur (鈔edni): temperatura sta豉 -40°C do +135°C, temperatura szczytowa do 150°C
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: one high tensile steel wire braid Cover: heat, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, black, MSHA approved Recommended fluids: mineral and synthetic oils, glycols and polyglycols, aqueous oil emulsions (up to 100°C) Temperature range (medium): -40°C to +135°C constant temperature, up to 150°C peak temperatures

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

11,1

13,4

225

3265

540

900

100

0,21

8

5/16

7,9

12,7

15,0

215

3120

510

850

115

0,24

10

3/8

9,5

15,1

17,4

180

2610

430

720

125

0,33

12

1/2

12,7

18,3

20,6

160

2320

385

640

180

0,41

16

5/8

15,9

21,4

23,7

130

1885

310

520

200

0,45

19

3/4

19,0

25,4

27,7

105

1525

250

420

240

0,58

25

1

25,4

33,3

35,6

88

1275

210

350

300

0,88

31

1-1/4

31,8

40,5

43,5

63

915

150

250

420

1,23

38

1-1/2

38,1

46,8

50,6

50

725

120

200

500

1,51

51

2

50,8

60,2

64,0

40

580

96

160

630

1,97


BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na wysok temperatur, 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, kolor czarny, dopuszczenie MSHA Zalecane p造ny: oleje mineralne i syntetyczne, glikol i poliglikol, emulsje wodno-olejowe (do 100°C) Zakres temperatur (鈔edni): temperatura sta豉 -40°C do +135°C, temperatura szczytowa do 150°C
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: two high tensile steel wire braid Cover: heat, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, black, MSHA approved Recommended fluids: mineral and synthetic oils, glycols and polyglycols, aqueous oil emulsions (up to 100°C) Temperature range (medium): -40°C to +135°C constant temperature, up to 150°C peak temperatures

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

12,7

15,0

400

5800

960

1600

100

0,33

8

5/16

7,9

14,3

16,6

350

5075

840

1400

115

0,39

10

3/8

9,5

16,7

19,0

330

4785

790

1320

125

0,50

12

1/2

12,7

19,8

22,2

275

3990

660

1100

180

0,59

16

5/8

15,9

23,0

25,4

250

3625

600

1000

200

0,71

19

3/4

19,0

27,0

29,3

215

3120

515

850

240

0,86

25

1

25,4

34,9

38,1

165

2395

395

650

300

1,28

31

1-1/4

31,8

44,5

48,3

125

1815

300

500

420

2,02

38

1-1/2

38,1

50,8

54,6

90

1305

215

360

500

2,23

51

2

50,8

63,5

67,3

80

1160

190

320

630

2,85


BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: cztery warstwy spirali z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: four high tensile steel wire spiral layers Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA approved, SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

10

3/8

9,5

17,5

21,4

445

6455

1070

1780

180

0,78

12

1/2

12,7

20,2

24,6

425

6165

1020

1700

230

0,93

16

5/8

15,9

23,8

28,2

350

5075

840

1400

250

1,17

19

3/4

19,0

28,2

32,2

350

5075

840

1400

300

1,48

25

1

25,4

35,3

39,7

280

4060

670

1120

340

2,02

31

1-1/4

31,8

46,0

50,8

210

3045

500

840

460

3,05

38

1-1/2

38,1

52,4

57,2

185

2685

445

740

560

3,52

51

2

50,8

65,3

69,8

165

2395

395

660

660

5,20

^Powrót na gór strony^
BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: cztery warstwy spirali z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C (maks. +120°C)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: four high tensile steel wire spiral layers Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA approved, SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +100°C (+120°C max.)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

19

3/4

19,0

28,4

32,2

420

6090

1000

1680

280

1,53

25

1

25,4

35,2

38,7

380

5510

910

1520

340

2,06

31

1-1/4

31,8

41,9

45,5

345

5000

830

1380

460

2,46

38

1-1/2

38,1

48,8

53,5

290

4205

695

1160

560

3,35

51

2

50,8

63,2

68,1

250

3625

600

1000

700

4,55


BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: cztery warstwy spirali z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +121°C
Hose Constr ucti on: Tube:
oil resistant synthetic rubber Reinforcement: four high tensile steel wire spiral layers Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA approved, SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +121°C

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

10

3/8

9,5

17,2

20,3

280

4060

560

1120

125

0,70

12

1/2

12,7

20,7

23,8

280

4060

560

1120

180

0,84

16

5/8

15,9

24,6

27,4

280

4060

560

1120

200

1,10

19

3/4

19,0

27,7

30,7

280

4060

560

1120

240

1,33

25

1

25,4

34,9

38,0

280

4060

560

1120

300

1,85

31

1-1/4

31,8

43,9

47,0

210

3045

420

840

420

2,65

38

1-1/2

38,1

50,4

53,5

175

2540

350

700

500

3,20

51

2

50,8

63,7

66,7

175

2540

350

700

630

4,50

^Powrót na gór strony^
Bardzo elastyczny w捫 wyposa穎ny w cztery spirale ze zmniejszonymi promieniami zgi璚ia
BUDOWA W坒A SEMPERIT:

Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: cztery warstwy spirali z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +121°C High flexible multispiral hose with reduced bend radii.
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: four high tensile steel wire spiral layers Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA approved, SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +121°C

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e
Burst pressure

promie zgi璚ia
Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

10

3/8

9,5

17,2

20,3

280

4060

560

1120

65

0,70

12

1/2

12,7

20,7

23,8

280

4060

560

1120

90

0,84

16

5/8

15,9

24,6

27,4

280

4060

560

1120

100

1,10

19

3/4

19,0

27,7

30,7

280

4060

560

1120

120

1,33

25

1

25,4

34,9

38,0

280

4060

560

1120

155

1,85


BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: cztery/sze嗆 warstw(y) spirali z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +121°C
Hose Construction:

Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: four/six high tensile steel wire spiral layers Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA approved, SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +121°C

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Spiralny Ø
Wire Ø

Spirallagen
Spiral layers

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

 

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

19

3/4

19,0

29,2

4

32,0

350

5075

700

1400

240

1,65

25

1

25,4

35,9

4

39,2

350

5075

700

1400

300

2,25

31

1-1/4

31,8

46,8

6

49,8

350

5075

700

1400

420

3,60

38

1-1/2

38,1

54,0

6

57,3

350

5075

700

1400

500

4,75

51

2

50,8

68,4

6

71,9

350

5075

700

1400

630

6,90


BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: cztery/sze嗆 warstw(y) spirali z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu i wp造wy atmosferyczne, warstwa zewn皻rzna MSHA i SemperRock na 篡czenie Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +121°C
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: four/six high tensile steel wire spiral layers Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber, MSHA approved, SemperRock cover on request Temperature range (medium): -40°C to +121°C

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Spiralny Ø
Wire Ø

Spirallagen
Spiral layers

maks. na
zewn徠rz Ø
max. Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

 

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

19

3/4

19,0

32,9

4

36,1

420

6090

840

1680

265

1,50

25

1

25,4

38,9

4

42,9

420

6090

840

1680

330

2,10

31

1-1/4

31,8

48,4

6

51,5

420

6090

840

1680

445

3,60

38

1-1/2

38,1

56,3

6

59,6

420

6090

840

1680

530

5,10


^Powrót na gór strony^
<

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Spiralny Ø
Wire Ø

字. zew. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

19

3/4

19,0

-

29,0

21

300

41

84

95

0,70

25

1

25,4

-

35,4

17

250

34

68

125

0,80

31

1 1/4

31,8

-

41,8

14

200

28

56

160

1,00

38

1 1/2

38,1

-

49,0

10

140

21

40

200

1,20

51

2

51,0

-

62,0

7

100

14

28

255

1,50

63

2 1/2

63,5

-

76,5

4

62

9

17

315

2,20

76

3

76,2

-

89,2

4

56

8

15

380

2,60

89

3 1/2

89,0

-

102,0

3

45

6

12

400

3,10

102

4

102,0

-

116,0

2

35

5

10

510

3,50

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: wk豉dki tkaninowe, ocynkowana spirala z drutu stalowego Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny odporny na 軼ieranie, dzia豉nie ozonu oraz - pod pewnymi warunkami - na dzia豉nie oleju Zakres temperatur (鈔edni): -40°C do +100°C
Hose Construction:

Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: Textile layers, zinc plated steel wire helix Cover: abrasion, ozone and limited oil resistant synthetic rubber Temperature range (medium): -40°C to +100°C

SEMPEROCK
Linia produkcyjna SEMPERROCK jest kolejnym udoskonaleniem naszych dobrze znanych produktów z serii FLH przeznaczonych do zastosowania w 鈔odowisku, w którym dochodzi do silnego 軼ierania. Oprócz uznanych zalet, takich jak doskona豉 odporno嗆 na dzia豉nie ozonu, promieniowania UV, wysokich temperatur czy s這nej wody, spe軟ia ona tak瞠 szczególne wymagania obowi您uj帷e podczas podziemnej eksploatacji w górnictwie w璕la kamiennego.
SEMPERROCK product line is a further improvement on our well known FLH products used in high abrasion environments. In addition to its recognised benefits of excellent resistance to ozone, UV radiation, high temperatures and salt water, it meets the special requirements of the underground coal mining industry.
BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: jeden, dwa lub cztery oplot(y) z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: kauczuk syntetyczny posiadaj帷y szczególne w豉軼iwo軼i, takie jak:
– wyj徠kowa odporno嗆 na 軼ieranie – patrz wykres
– doskona豉 odporno嗆 na dzia豉nie ozonu i promieniowania UV
– odporno嗆 na wp造wy atmosferyczne i dzia豉nie s這nej wody
– ognioodporno嗆 wg MSHA i DSK (LOBA)
– antystatyczno嗆
– zakres temperatur: -40°C do +100°C
do 120°C (dla maks. 30% okresu u篡tkowania)
Dopuszczony przez: DSK (LOBA) *
US-MSHA
PRODUKTy SERII SemperRock / the SemperRock-products
SemperRock 1 SN *
SemperRock 2 SN *
SemperRock 2 ST *
SemperRock 1 SC *
SemperRock 2 SC *
SemperRock R 16
SemperRock R 17
SemperRock 1 SN-K
SemperRock 2 SN-K
SemperRock SPC 2
SemperRock SPC 3
SemperRock 4 SP *
SemperRock 4 SH *
Ogólne dane dotycz帷e wydajno軼i (ci郾ienie, promienie itd.) s zgodne z
odpowiednimi specyfikacjami typów.
The general characteristics (pressure, bend rad, etc.) are in
accordance with the respective type specifications.
Produkty z serii SEMPERSHIELD odznaczaj si doskona陰 odporno軼i na 軼ieranie oraz dzia豉nie ozonu, która uzyskiwana jest poprzez zastosowanie dwóch warstw wk豉dki gumowej z dodatkow foli UHMPE. Nawet po jednym milionie cykli podczas kontroli wg normy EN ISO 69 45 nie zauwa穎no ani 郵adu 軼ierania.
W naszym standardowym programie prowadzimy przedstawione poni瞠j produkty
z tej serii.
Inne typy dostarczamy na 篡czenie.
Dopuszczono przez US-MSHA.
SEMPERSHIELD products are characterised by excellent wear and ozone resistance which is achieved by the double-layer construction
with rubber cover and an additional UHMW foil. Even after one million cycles no measurable abrasion can be detected
when tested acc. to EN ISO 6945.
The following products represent our standard range.
Further products are available on request.
Approved by US-MSHA

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Spiralny Ø
Wire Ø

字. zew. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

10,0

11,8

290

4205

700

1160

40

0,18

8

5/16

7,9

11,6

13,6

250

3625

600

1000

55

0,22

10

3/8

9,5

13,7

16,5

230

3335

550

920

65

0,29

12

1/2

12,7

16,9

19,0

200

2900

480

800

80

0,35

16

5/8

15,9

20,5

22,3

150

2175

360

600

105

0,43

19

3/4

19,0

24,0

26,2

125

1815

300

500

120

0,57

25

1

25,4

31,3

34,0

110

1595

265

440

160

0,82

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: jeden oplot z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: struktura dwuwarstwowa – warstwa zewn皻rzna gumowe z foli UHMPE, dopuszczenie MSHA Zakres temperatur: -40°C do +100°C, temperatura szczytowa do +120°C (temperatura medium)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: one high tensile steel wire braid Cover: double layer construction – rubber cover with UHMW foil, MSHA approved Temperature range: -40°C to +100°C, peak temp. 120°C (temp. of the medium)

^Powrót na gór strony^

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Spiralny Ø
Wire Ø

字. zew. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

11,2

14,2

400

5800

960

1600

75

0,28

8

5/16

7,9

12,7

16,0

375

5440

900

1500

85

0,33

10

3/8

9,5

15,0

18,3

350

5075

840

1400

90

0,42

12

1/2

12,7

18,3

21,5

300

4350

720

1200

130

0,52

16

5/8

15,9

21,4

24,7

275

3990

660

1100

170

0,61

19

3/4

19,0

25,5

28,6

235

3410

565

940

200

0,79

25

1

25,4

33,4

36,6

185

2685

445

740

250

1,10

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: struktura dwuwarstwowa – warstwa zewn皻rzna gumowe z foli UHMPE, dopuszczenie MSHA Zakres temperatur: -40°C do +100°C, temperatura szczytowa do +120°C (temperatura medium)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: two high tensile steel wire braids Cover: double layer construction – rubber cover with UHMW foil, MSHA approved Temperature range: -40°C to +100°C, peak temp. 120°C


字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Spiralny Ø
Wire Ø

字. zew. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

10

3/8

9,5

17,5

21,4

445

6455

1070

1780

180

0,78

12

1/2

12,7

20,2

24,6

425

6165

1020

1700

230

0,93

16

5/8

15,9

23,8

28,2

350

5075

840

1400

250

1,17

19

3/4

19,0

28,2

32,2

350

5075

840

1400

300

1,48

25

1

25,4

35,3

39,7

280

4060

670

1120

340

2,02

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: cztery warstwy spirali z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: struktura dwuwarstwowa – warstwa zewn皻rzna gumowe z foli UHMPE, dopuszczenie MSHA Zakres temperatur: -40°C do +100°C, temperatura szczytowa do +120°C (temperatura medium)
Hose Construction:
Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: four plies of high tensile steel wire Cover: double layer construction - rubber cover with UHMW foil, MSHA approved Temperature range: -40°C to +100°C, peak temp. 120°C (temp. of the medium)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Spiralny Ø
Wire Ø

字. zew. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

19

3/4

19,0

28,4

32,2

420

6090

1000

1680

280

1,53

25

1

25,4

35,2

38,7

380

5510

910

1520

340

2,06

31

1-1/4

31,8

41,9

45,5

345

5000

830

1380

460

2,46

38

1-1/2

38,1

48,8

53,5

290

4205

695

1160

560

3,35

51

2

50,8

63,2

68,1

250

3625

600

1000

700

4,55

^Powrót na gór strony^

BUDOWA W坒A SEMPERIT:
Warstwa wewn皻rzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny Wzmocnienie: cztery warstwy spirali z drutu stalowego o najwy窺zej trwa這軼i Warstwa zewn皻rzna: struktura dwuwarstwowa – warstwa zewn皻rzna gumowe z foli UHMPE, dopuszczenie MSHA Zakres temperatur: -40°C do +100°C, temperatura szczytowa do +120°C (temperatura medium)
Hose Construction:

Tube: oil resistant synthetic rubber Reinforcement: four plies of high tensile steel wire Cover: double layer construction - rubber cover with UHMW foil, MSHA approved Temperature range: -40°C to +100°C, peak temp. 120°C (temp. of the medium)

Wykonanie pokrycia
Owijane pokrycia wykonywane s standardowo (w kolorze czarnym i niebieskim). Oferujemy tak瞠 w w篹ach Semperjet pokrycia (folia UHMPE) w wysokim stopniu odporne na 軼ieranie (minimalna wielko嗆 zamówienia 3000 m). Inne wersje pokrycia s mo磧iwe do wykonania przy odpowiedniej wielko軼i zamówienia (minimalna wielko嗆 zamówienia 5000 m). Warstwa zewn皻rzna dostarczane jest standardowo w wersji nieig這wanej. Wersja ig這wana mo磧iwa jest do wykonania na 篡czenie klienta (minimalna wielko嗆 zamówienia 3000 m).
Kolory
Standardowo w kolorze czarnym i niebieskim, kolor szary oraz inne kolory na 篡czenie klienta.
D逝go軼i przy dostawie

– wielokrotno軼i 10 m lub wg specyfikacji
– cena na 篡czenie klienta
– d逝go軼i sta貫, doci皻e i zwini皻e, gotowe do z陰czenia (w zale積o軼i od specyfikacji klienta – cena na 篡czenie).
COVER
Wrapped cover as standard (black and blue). We can also supply high abrasion resistant covers (UHMPE foil) for Semperjet (minimum order 3000 m). Other specifications on request (minimum order 5000 m). Our standard cover is without pin pricking. Pricked cover is possible on request (minimum order 3000 m).
COLOURS
Black and blue as standard, grey and others on request.
LENGTHS
– Multiples of 10 m or according to specification
– price on request
– Fixed lengths, cut and coiled, ready for crimp (customer specification possible – price on request)

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e
Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

11,1

13,4

250

3120

540

900

100

0,21

8

5/16

7,9

12,7

15,0

220

3120

510

850

115

0,24

10

3/8

9,5

15,1

17,4

220

3120

430

720

125

0,33

12

1/2

12,7

18,3

20,6

220

3120

385

640

180

0,41

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

9,8

11,2

150

2100

300

600

40

0,15

6

1/4

6,4

9,8

11,5

210

3000

420

840

35

0,16

6

1/4

6,4

10,0

11,7

250

3625

500

1000

35

0,18

8

5/16

7,9

11,8

13,5

250

3625

500

1000

65

0,21

8

5/16

7,9

12,0

13,5

315

4570

630

1260

65

0,30

10

3/8

9,5

13,6

16,0

250

3625

500

950

75

0,28

10

3/8

9,5

13,8

16,4

280

4000

560

1100

90

0,31

12

1/2

12,7

17

19,0

250

3625

500

840

100

0,33

Wykonanie pokrycia
Owijane pokrycia wykonywane s standardowo (w kolorze czarnym i niebieskim). Oferujemy tak瞠 w w篹ach Semperjet pokrycia (folia UHMPE) w wysokim stopniu odporne na 軼ieranie (minimalna wielko嗆 zamówienia 3000 m). Inne wersje pokrycia s mo磧iwe do wykonania przy odpowiedniej wielko軼i zamówienia (minimalna wielko嗆 zamówienia 5000 m). Warstwa zewn皻rzna dostarczane jest standardowo w wersji nieig這wanej. Wersja ig這wana mo磧iwa jest do wykonania na 篡czenie klienta (minimalna wielko嗆 zamówienia 3000 m).
Kolory
Standardowo w kolorze czarnym i niebieskim, kolor szary oraz inne kolory na 篡czenie klienta.
D逝go軼i przy dostawie

– wielokrotno軼i 10 m lub wg specyfikacji
– cena na 篡czenie klienta
– d逝go軼i sta貫, doci皻e i zwini皻e, gotowe do z陰czenia (w zale積o軼i od specyfikacji klienta – cena na 篡czenie).

COV ER
Wrapped cover as standard (black and blue). We can also supply high abrasion resistant covers (UHMPE foil) for Semperjet (minimum order 3000 m). Other specifications on request (minimum order 5000 m). Our standard cover is without pin pricking. Pricked cover is possible on request (minimum order 3000 m).
COLOURS
Black and blue as standard, grey and others on request.
LENGTHS
– Multiples of 10 m or according to specification
– price on request
– Fixed lengths, cut and coiled, ready for crimp (customer specification possible – price on request)

 


字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e
Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

12,7

15,0

400

5800

960

1600

100

0,33

8

5/16

7,9

14,3

16,6

400

5800

840

1400

115

0,39

10

3/8

9,5

16,7

19,0

400

5800

790

1320

125

0,50

12

1/2

12,7

19,8

22,2

400

5800

660

1100

180

0,59

字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e
Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

11,2

13,2

400

5800

960

1600

75

0,28

8

5/16

7,9

12,5

14,5

400

5800

840

1400

85

0,33

10

3/8

9,5

14,8

16,8

400

5800

790

1320

90

0,42

12

1/2

12,7

18,0

20,0

400

5800

660

1100

130

0,52


字ednica
nominalna Ø
Nominal Ø

字. wewn. Ø

Inside Ø

Oplot Ø BraidØ

字. zewn. Ø
Outside Ø

Ci郾ienie robocze Working pressure

ci郾ienie próbne
Test pressure

ci郾ienie rozrywaj帷e
Burst pressure

promie zgi璚ia Bend radius

waga Weight

inch

dash

mm

mm

mm

bar

psi

bar

bar

mm

kg / m

6

1/4

6,4

11,2

13,2

500

7250

960

1600

75

0,28

8

5/16

7,9

12,5

14,5

500

7250

960

1600

60

0,34

10

3/8

9,5

15,0

17,0

500

7250

925

1540

70

0,44

12

1/2

12,7

18,3

20,3

500

7250

830

1380

90

0,54

^Powrót na gór strony^