RODO


Szanowni Pa雟two
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowi您ywa Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okre郵ane popularnie jako „RODO”). RODO obowi您ywa b璠zie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wi璚 tak瞠 w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach reguluj帷ych przetwarzanie danych osobowych, które b璠 mia造 wp造w na wiele dziedzin 篡cia, w tym na korzystanie z us逝g internetowych.
Uprzejmie informujemy:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FHU Stanis豉w Frejus  z siedzib w Siedlisko 13 64-980 Trzcianka, NIP 7631785741
  2. Kontakt z Administratorem Danych – mc.frejus@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu realizacji umowy zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 wy陰cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestnicz帷e w realizacji us逝g;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b璠 przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zosta造 zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowi您uj帷ych przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mog by przechowywane d逝瞠j, w przypadku, gdy taki wymóg okre郵aj przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;  
  6. Posiada Pani/Pan prawo do 膨dania od administratora dost瘼u do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;   
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 odmowa podania danych mo瞠 skutkowa odmow realizacji us逝gi/umowy.